Koruyucu Diş Hekimliği

Ağız ve Diş Sağlığının Sürekliliğinin Sağlanması

Ağız ve diş sağlıgının sürekliliği rutin dişhekimi kontrolleri ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları ile sağlanabilir. Çocuklarda, hamilelerde, altmış yaş üstü yaşlılarda ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerde özellikle önem kazanır.

Erken Tanı
• Yılda iki kere dişhekimi kontrolü
• Radyolojik inceleme

Uygun Tedavilerin Yapılması
• Diş dolgu ve tedavileri
• Diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi
• Diş sıkma varsa gece plağı yapılması

Sağlığın İyiye Götürülmesi
• Oral hijyen eğitimi ve motivasyon
• Diyet analizi ve öğütler
• Ebeveynlere ve gebelere ağız-diş sağlığı eğitimi (kitle iletişim araçları, klinikte bireysel)

Koruyucu Önlemler Alınması
• Florlu diş macunu ile dişlerin fırçalanması
• Hekim tarafından periyodik flor jeli uygulanması
• Hekim tarafından fissür örtücülerin uygulanması